Zakład produkujący sprzęt medyczny. Firma nasza wykonała w obiekcie wszelkie prace instalacyjne w nowej hali P7 wraz z przyległym magazynem granulatu. W zakres naszych prac wchodziły instalacje:

  • ochrony przeciwpożarowej (tryskaczowa i hydrantowa)
  • HVAC (grzewcza wraz z dwoma kotłowniami, chłodnicza wraz z chillerami i dry-coolerem oraz wentylacja). W zakres prac wchodziło też połączenie układów grzania i chłodu z układem odzysku energii z trigeneracji.
  • Wody i kanalizacji (w tym także podciśnieniowe odwodnienie dachu)
  • Sprężonego powietrza

W chwili obecnej wykonujemy prace związane z modernizacją istniejących instalacji w innych halach, ze względu  na ich technologiczne połączenie z nową halą, jak również uzbrajamy istniejący budynek biurowy w instalacje grzewcze, wody i kanalizacji oraz hydrantową.

Galeria realizacji